ParancsLeírás
lynx -dump -width=1000 http://www.pixelbeat.org/cmdline.html > cmdline.txtweboldal mentése szöveges formában
apropos szó'szó'-hoz kapcsolódó parancsok
gpg -c fájlfájl titkosítása
gpg fájl.gpgfájl dekódolása
look szógyors keresés a szótárban
grep --color szó /usr/share/dict/words'szó' kiemelése a szótárban
nice parancsparancs futtatása alacsony prioritással
renice 19 -p $$shell szkript futtatása alacsony prioritással. Hasznos lehet nem interaktív szkriptek esetén.
echo 'wget url' | at 01:00url mentése reggel 1 órakor az aktuális könyvtárba
echo "mail -s 'indul a vonat' P@draigBrady.com < /dev/null" | at 17:45email emlékeztető
printf "%'d\n" 1234szám kiírása ezres csoportosításban a helyi beállításoknak megfelelően (pl.: 1.234)
echo "I live in `locale territory`"helyi beállításokat adja meg (nyelv, karakterkészlet, stb.)
watch -n1 'cat /proc/interrupts'adatok változásának figyelése folyamatosan
time commandmennyi ideig tartott a parancs futtatása
alias hd='od -Ax -tx1z -v'hexa aliasz
which parancsparancs teljes elérési útja
ls /usr/bin | pr -T9 -W$COLUMNS9 oszlopban listázza az /usr/bin tartalmát
touch -c -t 0304050607 fájlfájl módosításának idejét állítja (YYMMDDhhmm formában)
pstree -hlpfolyamatok hierarchiája
lsof /könyvtár/fájlfolyamat ami a fájlt használja
grep 'processor' /proc/cpuinfo | wc -lsorok száma (megj: wc -l adja meg a grep-el keresett kifejezés[processor] előfordulását adott szövegben[/proc/cpuinfo])
Lemezterület
ls -lSrfájlok mutatása legnagyobbat a legvégén
du -sh fájl/könyvtára fájl vagy könyvtár által elfoglalt helyet mutatja. Lásd még: dutop
df -hszabad lemezterület
df -iszabad inode-ok
fdisk -llemezpartíciók mérete (root-ként futtatva)
Könyvtár műveletek
cd -előző könyvtárba lép vissza
cdfelhasználó home könyvtárába lép
(cd könyvtar && parancs)belép a könyvtárba, végrehajtja a parancsot és visszalép az aktuális könyvtárba
pushd .aktuális könyvtárat tárolja, így popd-vel vissza lehet lépni
CD
gzip < /dev/cdrom > cdrom.iso.gzmásolat készítés adat cd-ről tömörítve
mkisofs -r könyvtár | gzip > cdrom.iso.gzcd képfájl készítése adott könyvtárról
mount -oloop cdrom.iso /mnt/könyvtárcd képfájl felcsatolása a /mnt/könyvtár -ba (szerkesztésre is)
gzip -dc cdrom.iso.gz | cdrecord dev=0,0,0 -cd kép írása
cdparanoia -Baudio trackek másolása wav fájlokba az aktuális könyvtárba
cdrecord dev=0,0,0 -audio *.wavaktuális könyvtárban található wav-okból audio CD készítése
oggenc --tracknum='track' track.cdda.wav -o 'track.ogg'ogg fájl készítése wav fájlból
Archívumok
tar c könyvtár/ | bzip2 > könyvtár.tar.bz2könyvtár tömörítése
bzip2 -dc könyvtár.tar.bz2 | tar xarchívum kicsomagolása
tar c könyvtár/ | gzip | gpg -c |
ssh felhasználó@távoli_gép 'dd of=könyvtár.tar.gz.gpg'
titkosított másolat készítése a könyvtárról távoli számítógépre
find könyvtár/ -name '*.png' | xargs tar rf könyvtár.tara könyvtárban található *.png fájlok tömörítése (rekurzív)
( tar c /másolandó/könyvtár ) | ( cd /ahova/másolni/akarod/ && tar x )/másolandó/könyvtár másolása (jogosultságokkal együtt) /ahova/másolni/akarod/
( cd /másolandó/ && tar c . ) | ( cd /ahova/másolni/akarod/ && tar x )/másolandó/könyvtár tartalmának másolása (jogosultságokkal együtt) /ahova/másolni/akarod/
( tar c /másolandó/könyvtár ) |
ssh -C felhasználó@távoli_gép 'cd /ahova/másolni/akarod/ && tar x'
/másolandó/könyvtár másolása (jogosultságokkal együtt) távoli gép /ahova/másolni/akarod/ könyvtárába
dd bs=1M if=/dev/hda | gzip |
ssh felhasználó@távoli_gép 'dd of=hda.gz'
merevlemez mentése távoli gépre
rsync (Használd a --dry-run opciót teszteléshez)
rsync -P rsync://rsync.server.com/elérési/út/fájl fájlcsak a megváltozott fájlok letöltése.
rsync --bwlimit=1000 fájlból fájlbahelyi másolat készítése rate limit-tel. I/O műveleteknél néha jól jön.
rsync -az -e ssh --delete ~/publikus_oldal/ remote.com:'~/publikus_oldal'web oldal tükrözése (tömörített rsync-el titkosított ssh kapcsolaton keresztül)
rsync -auz -e ssh távoligép.hu:/könyvtár/ . &&
rsync -auz -e ssh . távoligép.hu:/könyvtár/
aktuális könyvtár szinkronizálása távolival
Fájl keresés
alias l='ls -l --color=auto'gyors könyvtár lista
ls -lrtfájlok listázása dátum szerint
find -name '*.[ch]' | xargs grep -E 'kifejezés'*.c és *.h fájlokban 'kifejezés' keresése az aktuális könyvtárban rekurzívan
find -type f | xargs grep -E 'kifejezés'összes fájlban 'kifejezés'-t keresi az aktuális könyvtárban rekurzívan
find -type f -maxdepth 1 | xargs grep -E 'kifejezés'összes fájlban 'kifejezés'-t keresi az aktuális könyvtárban
find -type f ! -perm -444mindenki számára nem olvasható fájlok keresése (web oldalaknál hasznos)
find -type d ! -perm -111mindenki számára nem elérhető könyvtárak keresése (web oldalaknál hasznos)
locate -r 'fájl[^/]*\.txt'a 'fájl' kifejezés keresése a fájlnevekben a *fájl*.txt-hez hasonlóan.
Naptár
cal -3naptár (aktuális +/- 1 hónap)
date --date='25 Dec' +%Amilyen napra esik a Karácsony ebben az évben
date --date '1970-01-01 UTC 130204800 seconds'másodpercek átváltása dátumtól számítva
TZ='America/Los_Angeles' datemennyi az idő a USA nyugati partján (tzselect szükséges a TZ használatához)
Hálózat (megjegyzés: ifconfig, route, mii-tool, nslookup parancsok elavultak)
ip link showhálózati eszközök
ethtool interfaceeszközök állapota
ip link set dev eth0 name waneth0 átnevezése wan-ra
ip addr add 1.2.3.4/24 brd + dev eth0ip és maszk(255.255.255.0) megadása
ip link set dev interface upeszköz fel (vagy le) kapcsolása
ip route add default via 1.2.3.254alap átjáró állítása 1.2.3.254-re
host hosztnévip címből hosznév vagy fordítva
netstat -lp --inetinternet szolgáltatások listázása
netstat -p --inetaktív kimenő és bejövő kapcsolatok
echo 'üzenet' | smbclient -M netbiosnévpopup üzenet küldése windows kliensre (alapesetben tiltva van például XP SP2 esetében)
Matematika
echo '(321-123)/123' | bc -lgyors számítás
echo 'print (10E3-123)/123' | pythona python végzi el a tudományos műveletet
echo 'obase=16;ibase=10;123' | bcszámrendszer váltás (10->16)
echo 'frame=20; minsize=64; (100*10^6)/((frame+minsize)*8)' | bcösszetettebb számítás: FastE csomagok száma
echo 'frame=20; plot [64:1518] (100*10**6)/((frame+x)*8)' | gnuplot -persistFastE csomagok számát a csomag méretéhez viszonyítva rajzol egy grafikont
RPM
rpm -ivh csomag(ok).rpmrpm fájl(ok) installálása
rpm -Uvh csomag(ok).rpmrendszer frissítése rpm-ekkel
rpm -e csomagcsomag eltávolítása
rpm -q csomagtelepített csomag verziója
rpm -q -i csomagösszes információ a csomagról
rpm -q -f /elérési_út/fájlmelyik csomaghoz tartozik az adott fájl
rpm -q -l packagetelepített fájlok helye
rpm -q -l -p package.rpmtelepítendő fájlok helye
rpm -q --requires packagecsomagok listája mely szükséges a csomaghoz
rpm -q --whatrequires csomagcsomagok listázása melyekhez szükséges a csomag
rpm -q --changelog -p csomag.rpm | lesschangelog olvasása az rpmből
rpm -q -a --queryformat '%10{SIZE}\t%{NAME}\n' | sort -k1,1nösszes csomag méret szerint rendezve
Szöveg szerkesztése (megjegyzés: stdin és stdout használjuk a példákban, ha fájlokkal akarsz dolgozni így próbáld <régifájl >újfájl)
sed 's/szöveg1/szöveg2/g''szöveg1' cseréje 'szöveg2'-re
sed '/^ *#/d; /^ *$/d'megjegyzések és üres sorok eltávolítása
sed ':a; /\\$/N; s/\\\n//; ta'sorok összefűzése záró ''-el
sed 's/[ \t]*$//'sor végi üres karaktereket törli \
sed 's/\([\\`\\"$\\\\]\)/\\\1/g'"-el jelölt shell kifejezéseket idézőjelek közé teszi
sort fájl1 fájl1 fájl2 | uniq -u'fájl2'ben lévő sorok amit 'fájl1' nem tartalmaz
echo 'TesZt' | tr '[:lower:]' '[:upper:]'konvertálás nagy betűre
tr -dc '[:print:]' < /dev/urandomnem nyomtatható karakterek szűrése
Grafika
sleep 5; import -window root -quality 90 screenshot.png5 másodperc múlva képernyőkép készítése
convert bemenetifájl.jpg -comment 'a megjegyzés' kimenetifájl.jpgMegjegyzés hozzáfűzése a képhez
Karakter konvertálás (iconv, dos2unix, unix2dos elavultnak számít)
recode -l | lesselérhető kódolások (aliasok egy sorban)
recode windows-1252.. módosítandó_fájl.txtwindows "ansi" átkódolása helyi karakterkészletre (CRLF konverzió automatikusan történik)
recode utf-8/CRLF.. módosítandó_fájl.txtwindows utf8 átkódolása helyi karakterkészletre
recode iso-8859-15..utf8 módosítandó_fájl.txtlatin9 (nyugat európai) konvertálása utf8-ra
recode ../b64 < fájl.txt > file.b64Base64 kódolás
recode ..HTML < fájl.txt > file.htmlszövegből HTML
recode -lf windows-1252karakterek
echo -n 0xA4 | recode latin-9/x1..dumpmi a karakter a latin-9 karakterkészletben
echo -n 0x20AC | recode ucs-2/x2..1252/xwindows-1252 kódolás
echo -n 0x20AC | recode ucs-2/x2..utf-8/xutf-8 kódolás. töröld a /x -et a végéről ha utf8 terminált használsz
Interaktív
mcfájlkezelő (fájlok tartalma: bármelyik fájlon enter (például rpm)), ftp kliens, ...
screenvirtuális terminálok bővítése pár funkcióval...
lynxkarakteres web böngésző
gnuplotfüggvény rajzoló
octavematlab-hoz hasonló környezet
© Sep 27 2004